Безопасно прилагане на етеричните масла

Интересът към етеричните масла е все по-сериозен и популяризацията на различните терапевтични методи, включително и вътрешен прием изисква все повече информация и генерира все повече въпроси по темата. Въпросите от страна на потребителите на продуктите на Екомаат все по-често засягат темата за вътрешния прием и до колко той е безопасен.

С тази статия ще се опитаме да внесем извесна яснота в това направление, позовавайки се на авторитетния английски ароматерапевт Робърт Тисеранд и на неговите дългогодишни и обширни изследвания в тази област.

На какво се дължи терапевтичното действие на етеричните масла

Етеричните масла са сложен комплекс от 20 до 500 органични съединения ( в нашата българска роза Дамасцена са около 1300), като повечето от тях присъстват в не повече от 1%. Именно вида, количеството и синергията между органичните съединения определят терапевтичните свойства на дадено етерично масло.

Има няколко метода, които позволяват точното определяне на всички тези компоненти – GC и MS – газова хроматография и масспектрометрия. Газовата хроматография (GC) е метод за разделяне на летливите съединения в етеричните масла на отделни компоненти (линалол, гераниол и т.н.). Масспектрометрията (MS) идентифицира всеки от тези компоненти и неговите проценти.

Добри производствени практики в полза на потребителя

Стандарти за качеството на етеричните масла

Сериозният подход на всяка фирма производител на етерични масла изисква анализ на всяка партида. Ако етеричните масла са произведени съобразно добрите производствени практики, то тогава органичните съединения, макар и по-малко от 1%,  могат да бъдат от значение за терапевтичните им свойства. В България, а и в международен план, все още няма орган, който да сертифицира терапевтичните качества на дадено етерично масло.

Съществуват сертифициращи организации, които определят доколко етеричните масла отговарят на изискванията за качество и чистота. Етеричните масла на Екомаат отговарят на най-високите стандарти и са сартифицирани от USDA Organic.

USDA ORGANIC е сертификат на Американското министерство на земеделието и производителите, носители на тази сертификация, отговарят на най-високите стандарти, както в отглеждането на растенията спрямо принципите на биоземеделието, така и за производствените технологии, изключващи забранени химически вещества и употребата на вредни лъчения.

Търсете био сертифицирани етерични масла от растения и билки, отглеждани на принципите на биоземеделието. При тях полезните съставки и терапевтичен потенциал са гарантирани.

За съжаление не всички производствени практики са добри и на пазара се предлагат етерични масла, в чиито чистота и състав няма как да бъдем сигурни. А присъствието на вещества като биоциди и фталатни естери вследствие на някои производствени практики, може да увеличи токсичността и негативните ефекти на дадено етерично масло.

Количествените стойности на активните компоненти в етеричните масла

Международната организация IFRA дава методология за изчисляване на концентрацията на потенциалните алергени в етеричните масла, като ароматни съставки, както в козметиката, така и в препаратите за бита. Препоръките са в зависимост от вида и сферата на приложение на дадения продукт.

Ако продуктът няма нужните актуални сертификати, анализи и съдържание на активни компоненти съобразени с дадените от IFRA концентрации, рекламни надписи като „чист“, „натурален“ или „с чисто терапевтично ниво“,  биха били некоректни и подвеждащи за потребителя.

Безопасна ли е вътрешната употреба на етеричните масла

Терапевтичните и токсикологични свойства на маслата са изключително важни особено, когато ги приемате вътрешно!

Изборът и дозировката на етерични масла, според потребностите на отделния човек, както и характеристиките на маслото, трябва да става единствено и само от лекар практикуващ ароматерапия или специалист по ароматерапия, завършил с необходимия хорариум медицинска ароматерапия.

Само тези специалисти, познавайки химичните съставки на маслата, тяхното процентно съдържание и съответно терапевтичните и токсикологични свойства, могат както да лекуват ефективно, така и да носят отговорност за възможните реакции при всеки индивидуален пациент. Това автоматично изключва самолечението с етеричните масла, както и тяхното дозиране в дадени общи усреднени количества. Редовната вътрешна употреба дори на малки дози от слаботоксични етерични масла може да доведе до разнообразни негативни (дори хронични) последици, които се дължат както на натрупването на дадена субстанция до токсични равнища, така и до кумулативни ефекти върху тъканите и органите.

Според проучванията на Робърт Тисеранд, всички случаи на сериозно отравяне от етерични масла са вследствие на вътрешен прием на неразредено етерично масло в количества по-високи от терапевтичните дози.

Например, при двете най-често използвани в ароматерапията  етерични масла – лавандула и чаено дърво, съществуват повече потвърдени случаи на отравяне и на нежелани кожни раздразнения от масло от чаено дърво, отколкото от лавандула. Това е така, поради присъщата по-токсична природа на чаеното дърво.  Проучването е при сходен брой хора и дози от етеричните масла, които са употребявали.

Други много употребявани в ароматерапията етерични масла, които често са докладвани като причинители за отравяне и нежелани кожни реакции вследствие на голямата си токсичност, са маслата от евкалипт, карамфил и канела.

Изключение за вътрешната употреба правят препарати или хранителни добавки, базирани на етерични масла, специално направени и разработени за вътрешен прием. При тях концентрациите на активни съставки са прецизно съобразени и приготвени в съответна форма за добро усвояване.

Научете повече за La Vie Еn Rose – хранителни добавки с розово масло за младост, красота и здраве.

Безопасно приложение на етеричните масла при вдишване

Друг метод за постъпване на маслата в организма е дифузирането им във въздуха – много разпространен и достъпен метод. Вдишвани, летливите вещества на етеричните масла много бързо преминават от носните проходи, синусите, трахеята към белите дробове. Това обаче е и бърз път активните компоненти да преминат от белите дробове в кръвта, а от там и в целия организъм.

Именно затова концентрацията, качеството, вида и произхода на маслата са изключително важни, дори когато ги използваме за дифузиране! Защото всички компоненти от процеса на производството им – от начина на отглеждане на растения, до технологията за екстракция, са определящи за терапевтичните им свойства и степента им на токсичност!

Токсичността при вдишване е новопоявила се сфера на изследвания и дори при вече познати и изучени респираторни заболявания, причинно – следствените връзки с вдишваните вещества не са напълно изяснени. Важно е да се отбележи обаче, че вдишани ароматните съединения, могат да отключат спазъм при хора с астма и хронични респираторни оплаквания.

Възможно е дългосрочното вдишване на етерични масла, дори в минимални количества за нетерапевтични цели да причини подобни реакции, повече отколкото една краткотрайна инхалация на по-високо количество.  Което показва, че продължителността на употреба е толкова важна, колкото и концентрацията. Като цяло дифузирането е по-безопасно от вътрешния прием на етерични масла!

Безопасно приложение на етеричните масла върху кожата

Друг метод за приемане на етеричните масла, може би и най-приятният, е чрез втриване или масаж на кожата. Приложението върху кожата е много ефективно, както заради малкия молекулярен размер, така и заради подходяща липидно-водна разтворяемост на етеричните масла. Те много бързо преминават роговия слой и достигат до дермата, а от там до кръвния поток и в целия организъм.

Имайте предвид, че употребата на неразредени етерични масла върху кожата може да причини раздразнение, зачервяване, чувствителност и фоточувствителност.

Кожната реактивност към алергени отчасти се дължи на генетичния профил и на психологическия стрес на всеки човек. Самият механизъм на обострянето на чувствителността на кожата е добре проучен, и като цяло включва прикрепянето на контактните алергени с ниско молекулно тегло, каквито потенциално са част от съединенията на етеричните масла, с дермалните протеини. След като алергена се свърже с тях, той е достатъчно голям, за да бъде разпознат като чуждо тяло. И се транспортира, чрез лимфната система до Т клетките на регионалните лимфни съдове. Това взаимодействие провокира отделянето на хистамин от мастните клетки, който да потуши алергичната реакция.

Факторите, на които се дължат страничните кожни реакции, са дозата/концентрацията и степента на абсорбция в кожата на активните вещества от етеричните масла, както и степента на реактивност между тези вещества и имунната система. Количеството на усвоеното етерично масло при масаж на цяло тяло варира между 0,01 мл. до 0,15 мл. За сравнение, при вътрешен прием на етеричните масла в рамките на 24 часа, количеството обикновено варира от 0,1 мл. до 1,3 мл.

Важни препоръки за употребата на етеричните масла

>   Избирайте продукти от фирми с добри производствени практики, доказали се в годините, със своята безкомпромисност по отношение на качеството, със стриктно спазване на препоръките за концентрации на активните компоненти, с нужните сертификати и анализи на всяка от партидите.

>   Не експериментирайте и подхождайте с особено внимание към вътрешната употреба на етерични масла. Силно препоръчително е да сте под контрола на ароматерапевт или практикуващ ароматерапия лекар, който да назначи индивидуални предписания и да наблюдава съпътстващите реакции.

>   Дозата и концентрацията на етеричното масло е от ключово значение независимо от начините на прием на етерични масла: вътрешно, чрез вдишване, през кожата. При подходящи и безопасни дози съществено натрупване в която и да е тъкан на тялото са много малко вероятни.

>   При специфични групи хора употребата по какъвто и да е начин на етеричните масла е забранена или те следва да се прилагат с много внимание. Това са деца под 5 годишна възраст, бременни, пациенти с хронични чернодробни и бъбречни заболявания, много възрастни пациенти както и такива подложени на радиотерапия.

В статията са използвани материали от книгата на Робърт Тисеранд „Essential oil safety“.

Научете повече по темата на сайта на Tisserand Institiute.

Автори на статията: Йорданка Кръчмарова и Явор Колев

В случай, че имате въпроси относно продуктите и начина им на употреба – ще се радваме да отговорим на  hello@ecomaat.shop или във FB страницата ни.